Proiect

               Proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

”Implementarea măsurilor active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune” cod SMIS 2014+155214

 

Date generale

                Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți este Beneficiar al contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 2318/10.11.2023 pentru proiectul cu titlul ,,Implementarea măsurilor active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune” cod SMIS 2014+ 155214

Perioada pentru implementarea proiectului este 10 Noiembrie 2023 -31 Decembrie 2024

Valoarea totala a contractului de finantare este de 2.980.364,19 lei

Proiect obiectiv

Obiectivul general al proiectului

     Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii in aria naturala protejata de interes national Geoparcul Platoul Mehedinti si a ariilor naturale protejate cu care se suprapune.

Descriere obiectiv

      Proiectul isi propune sa creasca capacitati administratorului ariei naturale protejate Geoparcului Platoul Mehedinti de a proteja si conserva biodiversitatea si patrimoniul natural existent pe suprafata acestuia de aproximativ 106.376 ha si respectiv de pe suprafata celor 2 situri Natura 2000 : ROSAC0198 Platoul Mehedinti (53.555,9 ha) si ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei (4.481 ha), conform bazei de date privind limitele ariilor naturale protejate puse a dispozitiei de pe site-ul http://mmediu.ro , situri ce se suprapun partial peste aceasta.

     Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific al programului ”Obiectiv Strategic 4.1. Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate” , prin realizarea unor masuri de mentinere si inbunatatire a starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara (masuri active de conservare ), inclusiv reconstructia ecologica a ecosistemelor , inclusiv a siturilor Natura 2000 din arealul Geoparcului Platoul Mehedinti, dupa cum urmeaza :

 • Implementarea masurilor de supraveghere pentru protejarea si conservarea unor specii si habitate de inters conservativ din Geoparcului Platoul Mehedinti si ROSCI0198 Platoul Mehedinti;
 • Implementarea masurilor de reducere a surselor de poluare pentru cursurile de ape curgatoare;
 • Implementarea de stingere a incendiilor in arealele habitatelor de interes comunitar;
 • Restrictionarea sau limitarea accesului in punctele in care acest lucru se impune, prin amplasarea unei retele de bariere fixe sau mobile;
 • Eliminarea speciilor invazive din padurea de liliac;
 • Stabilire zone cursuri de vai si luciu de apa in vederea conservarii resurselor active;
 • Montarea cuiburilor artificiale pentru huhurezul mare;
 • Reabilitarea/area zonelor umede in vederea conservarii speciilor de amfibieni;
 • Crearea microhabitatelor aficiale pentru adapostirea temporara sau hibernarea speciilor de amfibieni.

             Aceasta li se adauga masuri de constentizare si informare a comunitatilor locale privind necesitatea biodiversitatii, masuri de management al proiectului, audit si intarire a capacitatii institutionale a structurii responsabile cu managementul ariilor naturale protejate.

            Prin cele 10 masuri active, propuse ca activitati, proiectul contribuie la realizarea indicatorului 2S36, cele 2 situri Natura 2000 : ROSAC0198 Platoul Mehedinti si ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, care au ca administrator Directia Geoparclui Platoul Mehedinti, vor avea obiectivul activ.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

          Obiectivul specific 1. Asigurarea condițiilor pentru protejarea și conservarea speciilor și mentinerea habitatelor acestora intr-o stare de conservare favorabilă.

         Obiectivul specific este indeplinit la optinerea urmatoarelor rezultate :

 • 1 raport privind actele ilegale constatate si/sau rezolvate;
 • 4 colectoare de deseuri montane pe teritoriul administrativ al Orasului Baia de Arama ,respectiv al comunelor Balta si Isverna ;
 • 4 rezervoare construite pe teritoriul administrativ al Orasului Baia de Arama ,respectiv al comunelor Obarsia Closani, Balta si Ilovita;
 • 8 bariere montate ;
 • Speciile invazive elimina pe suprafetele identificate si afectate 11,6 ha;
 • 8 zone de liniste marcate pe cursurile de apa in vederea interzicerii extractiei de nisip, pietris, respectiv pescuit pe intreaga perioada a anului pe o lungime totala aproximativa a cursurilor de apa de 27 de km;
 • 100 de adaposturi artificiale amplasate în vederea suplimentarii locurilor de adapostire temporară în perioada de activitate a speciilor de lilieci;
 • 50 de cuiburi amplasate pentru specia Strix uralensis in vederea asigurarii locurilor de reproducere;
 • Zone umede nou-create/reabilitate in suprafata totala maxima de 5000 m2;
 • 200 de adaposturi amplasate pe teritoriul ariei naturale protejate in vederea cresterii efectivelor speciilor de amfibieni si reptile .

Indeplinirea obiectivului specific contribuie la indeplinirea obiectivului general al proiectului si implicit realizarea indicatorilor programului.

         Obiectivul specific 2. Cresterea gradului de constentizare a populatiei din localitatile situate pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinti si a publicului larg, cu privire la importanta conservarii biodiverstatii din cadrul ariilor naturale protejate.

Obiectivul specific este indeplinit la obtinerea urmatoarelor rezultate :

 • 2 conferinte de presa;
 • 4 sesiuni de constentizare si educare pentru 288 persoane din comunitate locala;
 • Un web site proiect (subsite in site-ul beneficiarului );
 • O placa permanenta ;
 • 6 preluari in presa a comunicatelor de presa de lansare /finalizare proiect.

       Obiectivul specific 3. Cresterea capacitatii institutionale a Directiei Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti de a asigura managementul adecvat al ariei naturale protejate de interes national Geoparc Platoul Mehedinti.

       Obiectivul specific este indeplinit la optinerea urmatoarelor rezultate :

 • 2 scari pentru montarea cuiburilor si adaposturilor pentru a trece;
 • 50 de camera foto trapping;
 • O licenta Corel Draw;
 • O licenta Office ;
 • 6 laptopuri + accesorii laptop (mouse,geanta/rucsac);
 • 16 telefoane mobile
 • 10 seturi echipamente personale
 • 10 GPS-uri
 • 1 camera foto
 • 1 dronă

Rezultate

           Rezultatele asteptate ale proiectului sunt :

 • Asigurarea condițiilor pentru protejarea și conservarea lor și mentinerea habitatelor specifice acestora intr-o stare de conservare favorabilă;
 • Cresterea gradului de constentizare a populatiei in localitatile situate pe teritorul Geoparcului Platoul Mehedinti si a publicului larg, cu privire la importanta conservarii din cadrul ariilor naturale protejate;
 • Cresterea capacitatii institutionale a Directiei Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti de a asigura managementului adecvat al ariei naturale portejate de interes national al Geoparcului Platoul Mehedinti;
 • Implementarea masurilor de supraveghere pentru protejarea si conservarea unor specii si habitate de interes conservativ din Geoparcului Platoul Mehedinti si ROSCIR0198 Platoul Mehedinti;
 • Implementarea masurii de reducere a surselor de poloare pentru cursurile de ape curgatoare;
 • Implementarea masurii de stingere a incendiilor in arealelor habitatelor de interes comunitar;
 • Restrictionarea sau limitarea accesului in punctele in care acest lucru se impune, prin amplasarea unei retele de bariere fixe sau mobile;
 • Eliminarea speciilor invazive din padurea de liliac, respectiv din zonele cu ptedirium aquilinum;
 • Stabilire zone cursuri de vai si luciu de apa in vederea conservarii resurselor acvatice;
 • Montare adaposturi artificiale pentru speciile de lilieci;
 • Montare cuiburi artificiale pentru huhurezu mare;
 • Reabillitarea/crearea zonelor umede in vederea conservarii speciilor de amfibieni;
 • Crearea microhabitatelor articifiale pentru adapostirea temporara sau hibernarea speciilor de amfibieni.

 

Activitati

 

        Activitatea 0. Pregatirea Proiectului

         01. Pregătirea documentațiilor necesare fundamentale masurilor de conservare

        Detaliere subactivitate
            In cadrul acestei subactivitati au fost revizuite masurile de conservare active si masurile complementare, sa elaboreze memorii tehnice pentru derularea procedurilor EIM, sa elaboreze un studiu de fezabilitate. Subactivitatea este o categorie de activitate de pregătire a proiectului și face obiectul contractului de servicii 948 / 20.06.2022 incheiat cu EPMC CONSULTING SRL.

        Activitatea 0.1. Pregatirea documentatiilor necesare fundamentale masurilor de conservare

        1.1. Implementarea masurilor de supraveghere pentru protejarea si conservarea unor specii si habitate de interes conservativ din Geoparcul Platoul Mehedinti si ROSCI0198 Platoul Mehedinti. 

 Descriere

                Camerele capcană vor fi folosite cu scopul de a identifica activitățile antropice ilegale spre a fi raportate către organele de control (Poliția Română, Garda Națională de Mediu, Garda Forestieră etc.) sau vor fi utilizate direct de către Administrația Geoparcului, aceasta având drept de control. . . . . Camerele vor fi amplasate pe teren în zona de culoare de deplasare pentru speciile de interes comunitar și/sau conservative, dar și în habitatele potențiale ale acestora (Ursus arctos, Canis lupus, Cervus elaphus, Capreolus capreolus), respectiv în zonele în care au fost. . . . întâlnite diferite probleme de legalitate (ex. braconaj, sustrageri de arbori, distrugeri ale amenajărilor, acces cu autovehicule sau ATV-uri în zone interzise etc.).

                Realizarea acestor acțiuni sunt hotărâtoare pentru întreg planul de management. Prin reducerea actelor ilegale petrecute în parc, impactul asupra speciilor sau habitatelor de interes comunitar și conservativ identificarea și pedepsirea contravenienilor, cuantumul amenzii poate fi îndreptat spre refacerea stării inițiale sau activități de management, ducând de asemenea la crearea stării de conservare. Supravegherea pe timp de zi/noapte prin intermediul unei rețele de camere foto trapping a zonelor vulnerabile în care se produc frecvent încălcări ale Regulamentului ariilor protejate din zonă.

                Geoparcului Platoul Mehedinţi (sustrageri de arbori, braconaj, incendii, distrugeri ale diverselor amenajări) sau în zona de bottleneck folosite pentru traversarea sau deplasarea animalelor sălbatice.

 

1.2 Implementarea masurilor de reducere a surselor de poluare pentru cursurile de ape curgatoare

Detaliere subactivitate          

                   O soluție tehnică în colectarea deșeurilor plutitoare de pe cursurile de apă constă în aplicarea tehnologiei automatizate. Colectorul de deșeuri plutitoare, va fi amplasat pe cursul de apă acolo unde poate intercepta poluarea în punctul său cel mai concentrat. Acest lucru se realizează curgerea naturală pentru a ghida deșeurile prin brațe și, în final, în containerul intern al colectorului. Odată cu umplerea containerului pentru deșeuri, acesta este golit de către echipa de implementare a proiectului (în perioada de implementare), respectiv de către echipa de rangeri a administrației (în perioada post-implementare), iar ciclul de colectare se repetă.

                   După colectarea realizată de către echipa de implementare, deșeurile vor fi transportate la un centru de sortare și separare a materialelor reciclabile.

                   Acestea din urmă vor fi reciclate, iar apoi reutilizate pentru fabricarea de noi produse. În cazul unor deșeuri care nu pot fi reciclate, vor fi trimise către depozite ecologice. Implementarea acestei măsuri de colectare a deșeurilor pe mai multe cursuri de râuri, va aduce rezultate imediate, iar multiplicarea acestor puncte de colectare va avea o creștere exponențială. Cele patru colectoare de deșeuri plutitoare vor fi montate pe râurile Coșuștea, Topolnița, Bălănești și Brebina. Prin exploatarea acestor colectoare a deșeurilor poluante, administratorul ariei naturale protejate va asigura un mediu mai puțin poluat și va crește calitatea apelor de suprafață, beneficii resimțite de către comunitățile locale din aval dar și de către ecosistemele ripariene și speciile dependente de apă-o anumită. masura.

 

1.3.Implementarea masurii de stingere a incendiilor in arealele habitatelor de interes comunitar

 

Detaliere subactivitate
                Pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului provocat de incendierea vegetației vor fi realizate patru rezervoare permanente de apă.

                Rezervoarele vor avea o capacitate de 22,5 mc, semi-îngropate, acoperite, realizate din beton armat, scară de acces în interior pentru curatare, robinet cu conector pentru montarea sistemului de pompare mobil. Bazinele vor fi amplasate în locuri cu relief plan. În cazul verilor secetoase și de lungă durată, alimentarea rezervoarelor se va face cu ajutorul autospecialelor ISU pune la dispoziție de primărie pe răză care se amplăsează rezervoarele, sau prin alte surse externe (pompe și recipienți mobili). De asemenea, amplasarea rezervoarelor este propusă în proximitatea unor drumuri, dar în interiorul geoparcului, în zonele mai greu accesibile pentru autospecialele ISU, dar accesibile în timp scurt pentru vehicule și ATV Administrației Geoparcului și Salvamont Mehedinți, respectiv a oricăror persoane/voluntari doresc. a se implica în stingerea unor incendii sub coordonarea Administrației Geoparcului, respectiv ISU de la venirea acestora. Bazinele nu vor capta apa din páraie sau torenți și nici nu vor încărca cu apă meteorică. Nu vor fi conectate la rețele de apă și canalizare, respectiv energie electrică, astfel că vor avea sisteme de golire/umple bazate pe hidrofoare sau pompe mobile.

Rezervoarele vor fi construite pe teritoriul administrativ al Orașului Baia de Aramă, respectiv al comunelor Obârșia-Cloșani, Balta și Cireșu.

 

1.4. Restrictionarea sau limitarea accesului in punctele in care acest lucru se impune, prin amplasarea unei retele de bariere fixe sau mobile.

 

Detaliere subactivitate
                 Activitatea A.10 Implementarea unor măsuri speciale de păză și supraveghere pentru protejarea și conservarea habitatelor și speciilor din GPMh și siturile Natura 2000 din planul de management se va realiza și către echipa de implementare a unui proiect se va face în colaborare cu ocoalele silvice. . . . și gestionii fondurilor cinegetice de pe suprafața sitului, prin care se vor stabili zonele împărțite sau pajiștile asupra cărora se reglementează accesul și perioadele pe care se vor menține limitările, în vederea asigurării liniștilor în perioadele critice ale carnivorilor mari, ale ierbivorelor, dar și pentru asigurarea. . . unei perioade de vegetație fără deranj al habitatelor. Barierele se vor propune de-a lungul unor parcele care se vor proteja și vor fi amplasate în zonele în care accesul vehiculelor offroad și enduro în cadrul lor este ușor și cunoscut de către echipa care asigură administrarea geoparcului.

               Pentru implementarea activității, se vor folosi bariere din lemn și scule necesare pentru amplasarea lor. Agenții de teren/rangerii desemnați din cadrul EIP vor monta un număr de 8 bariere simple, vopsite în prealabil cu alb și roșu în zonele de stabilitate pentru a limita accesul turiștilor/persoanelor fizice în anumite zone și pe anumite perioade. Barierele amplasate vor fi realizate din lemn și materiale prietenoase cu mediul. Nu se vor realiza fundații, astfel vor putea fi mutate în funcție de necesități de moment ale administrației. Cele 8 bariere se vor amplasa în următoarele puncte: • Bariera 1, UAT Cireșu: X= 307418, Y=371504; • Bariera 2, UAT Baia de Aramă: X= 325916, Y=390864; • Bariera 3, UAT Baia de Aramă: X= 325651, Y=390755; • Bariera 4, UAT Podeni: X= 304433, Y=381649; • Bariera 5, UAT Podeni: X= 303700, Y=381406; • Bariera 6, UAT Godeanu: X= 311850, Y=366240; • Bariera 7, UAT Balta: X= 306294, Y= 386524; • Bariera 8, UAT Isverna: X= 312379, Y=389498;

              Montarea barierelor are rolul de a restricționa accesul vehiculelor offroad (autovehicule și motociclete enduro) pentru a proteja solul, vegetație ierboasă și speciile de faună mai puțin mobile de acțiune distructivă a anvelopelor cu crampoane (care distrug stratul vegetal, dislocă plante și plantule) sau care. . . afectează speciile de vertebrate și nevertebrate aflate în litiera pădurii sau în statul vegetal ierbos prin strivire (specii de nevertebrate, specii de amfibieni, rozătoare, arici, iepuri) sau prin deranjul creat în perioada de acuplare și creștere a puilor. Astfel, după încetarea presiunilor antropice, ecosistemele astfel protejate vor începe procesele de regenerare și reîntregire a suprafeței.

 

1.5.Eliminarea speciilor invazive din padurea de liliac,respectiv din zonele cu Ptedirium aquilinum

 

Detaliere subactivitate
                Propunerea de eliminare a unor specii invazive este identificată prin planul de management aprobat pentru Pădurea de liliac Ponoarele, pădure în care s-au identificat specii alohtone cu puternic caracter invaziv ca: Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima și mai puțin invaziv Juglans regia. Pentru aceasta, se va parcurge suprafața identificată prin planul de management și se vor elimina lăstarii speciilor amintite cu un diametru de sub 8 cm la nivelul 1.3 m. Se va propune prima zonă de limită a pădurii/ rezervației pentru a putea reduce capacitatea de propagare a speciilor invazive în zonele în care presiunile antropice sunt mai pregnante. Măsura este propusă pe teritoriul Pădurii de liliac Ponoarele, amplasată în UAT Ponoarele, pe o suprafață totală de 6,6 ha, la liziera pădurii, unde prevalența speciilor invazive este mai mare.

1.6.Stabilire zone cursuri de văi și luciu de apă în vederea conservării resurselor acvatice

Detaliere subactivitate
                     Pesemnării implementării planului de management și în cadrul perioadei de implementare a unui proiect, se vor deveni „zone de liniște” de unde nu se poate extrage nisip și pietriș și pe toată perioada de valabilitate a planului de management. Aceste suprafețe sunt desemnate ca urmare a identificării problemelor constatate de echipamente de administrare a geoparcului și de monitorizare permanentă a biodiversității, inclusiv a speciilor de pești. Suprafața inclusă în zona de liniște va fi reprezentată de luciul de apă și malurile pe care este prezentă vegetația ripariană. Se va avea în vedere menținerea celor mai sălbatice areale ale cursului de apă, astfel că au fost necesare mai multe criterii pentru identificarea zonelor umede, cum ar fi: absența balastierelor/stațiilor de sortare, prezența vegetației ripariene bine dezvoltate reprezentate chiar de către habitatul 91E0 *, existența unei albii naturale, lipsite de lucrări hidrotehnice etc. lipsesc elemente amintite, prin implantarea unor țăruși cu înălțimea. deasupra solului de maximum 100-120 cm sau relocarea unor pietre/bolovani și marcarea lor. Astfel, zonele identificate sectoarele cursurilor de apă care traversează zona de protecție integrală a Geoparcului Platoul Mehedinți și au o lățime aproximativă, medie de 32 m.

Rezultate așteptate: • 8 zone de liniște marcate pe o lungime totală aproximativă a cursurilor de apă de 27 km.

 

1.7. Montarea adăposturilor artificiale pentru speciile de lilieci

Detaliere subactivitate
                   Se vor monta mai multe tipuri de adăposturi artificiale pentru a corespunde cerințelor tuturor speciilor. Acestea vin gata asamblate, astfel că echipa de implementare a unui proiect va transporta adăposturile la locul de montare (pe arbori) și cu ajutorul unelților țeonate prin proiect, le vor monta conform planurilor de situație și habitatelor forestiere identificate.

                    Pentru montarea adăposturilor artificiale au fost alese zonele împădurite din proximitatea zonelor construite în locațiile în care există observații de lilieci, dar și în zonele în care lipsesc. Logica pentru acestea ține de fapt că existând populație de lilieci, se suplimentează locul de adăpostire temporară din perioada de activitate, urmând ca pentru zonele în care nu există observații, locurile de adăpostire temporară să se facă în fondul forestier mai tânăr din care lipsesc scorburile sau. . . . arbori maturi cu ritidomul desprins, creând astfel de nișe ecologice și ducând la extinderea distribuției speciilor de chiroptere. Fiecare adăpost va fi marcat cu aparatul GPS efectuat de asemenea prin proiect și va fi inclus în baza de date a proiectului. După montarea celor 100 de adăposturi artificiale, în faza de funcționare a unui proiect, echipa care asigură administrarea ariei protejate va monitoriza gradul de ocupare și specificul care asigură adăpostul. Specii avute în vedere: Barbastella barbastellus (FV), Miniopterus schreibersii (FV), Myotis bechsteinii (FV), Myotis blythii (FV), Myotis capaccinii (FV), Myotis myotis (FV), Rhinolophus blasii (FV), Rhinolophus euryale ( FV), Rhinolophus ferrumequinum (FV), Rhinolophus hipposideros (FV), Plecotus auritus (FV). Fiecare amplasament al adăposturilor montate se va marca cu aparatul GPS, fiind apoi inclus în baza de date a geoparcului pentru a putea include și prevederi ulterioare în avizele și condițiile specifice de exploatare. Acest lucru asigură menținerea lor pe termen scurt mediu și lung și previne exploatarea arborilor care susțin adăposturile și producerea deranjului în proximitatea lor.

 

1.8. Montarea cuiburilor artificiale pentru huhurezul mare

Detaliere subactivitate
                  Cuiburile se vor asigura gata asamblate, astfel că echipamentele de implementare a unui proiect sunt rolul de a le transporta la locul amplasării și de a le monta pe arbori, cu ajutorul echipamentelor și uneltelor funcționate prin proiect. Locația exactă a principalului cuib amplasat se va marca cu aparatul GPS și se va introduce în baza de date a geoparcului. Amplasamentul respectiv cuib plus o zonă tampon cu rază de 50 m de la cuib va ​​fi protejat în cazul emiterii avizelor/măsurilor specifice necesare activităților desfășurate în cadrul parcului (ex. exploatare forestieră), în vederea prevenirii extragerii accidentale a arborilor pe care s-au îngrijit. -au îngrijit. -au îngrijit. -au. instalat cuiburile. De asemenea, se vor verifica locațiile și în perioada de implementare a proiectului dar și după, în vederea identificării locurilor în care acestea au fost ocupate și de către aceste specii. Rezultate așteptate: Amplasarea a 50 de cuiburi pentru specia Strix uralensis în vederea asigurării locurilor de reproducere.

 

1.9. Reabilitarea/crearea zonelor umede în vederea conservării speciilor de amfibieni

Detaliere subactivitate
               Zonele umede identificate ca colmatate de pe teritoriul ariilor naturale protejate suprapuse cu Geoparcul Platoul Mehedinți se vor decolma total, în afara perioadei de activitate a amfibienilor, în funcție și de temperaturi exterioare și de acoperire cu zăpadă sau perioadele cu îngheț. Decolmatarea se realizează în zonele în care procesele naturale au dus la pierderea sau scăderea suprafețelor. Înainte de execuția propriu-zisă a măsurilor, responsabilul tehnic se va deplasa în teren și va identifica în perioada de activitate a amfibienilor și cea de maxim pluviometric dacă este necesară decolmatarea întregii suprafețe a zonelor umede astfel identificate sau doar parțial, pentru a permite desfășurarea activității. . . de reproducere pentru speciile de interes. Decolmatarea se va realiza manual având în vedere prezența numeroaselor arii naturale protejate cu regimuri de protecție diferită.

              Decolmatarea domeniului de fapt extragerea unui subțire de sedimente (aprox. 20-30 cm, excepțional 50 cm pe anumite suprafețe de teren). Rezultate așteptate: Zone umede nou-create/reabilitate în suprafață totală maximă de 5000 m2.

 

1.10. Crearea microhabitatelor artificiale pentru adăpostirea temporară sau hibernarea speciilor de amfibieni

Detaliere subactivitate
                 Pe teritoriul sitului de interes comunitar ROSAC1098 Platoul Mehedinți și RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți se vor amplasa în total 200 de refugii/ adăposturi artificiale. Materialul/ materialele din care sunt confecționate refugiile trebuie să reziste în condiții de ploaie, zăpadă, vânt etc. În zonele în care există condiții favorabile, pot fi amplasate în grupuri, la o distanță de aproximativ 5-20 metri între ele. Dimensiunile acestora fac posibilă adăpostirea mai multor indivizi. Zonele identificate aflate pe teritoriul ariilor naturale protejate se află în zonele cu vegetație lemnoasă sau ierboasă înaltă sau la liziera pădurilor. Perioada în care acestea se vor amplasa trebuie neapărat să fie în afara perioadei de activitate a amfibienilor și reptilelor, pentru a nu crea presiuni asupra exemplarelor active. Acestea vor fi numerotate în ordine cronologică, vor fi notate și carte cu ajutorul unui aparat GPS în momentul montării/realizării acestora. Pentru a le încadra în peisaj, refugiile pot fi împrejmuite cu bolovani sau crengi preluate din vecinătatea amplasamentului. Verificarea ocupării lor se va face în etapa de funcționare (în perioadele de implementare a unui proiect) lunile de primăvară-toamnă, perioada de activitate a amfibienilor și a reptilelor (începutul lui martie și sfârșitul lui septembrie). Se va avea în vedere și verificarea integrității acestora și a existenței blocajelor ca urmare a impactului antropic sau a colmatării naturale a spațiului din interior.

                 Amplasarea acestor refugii este necesară pentru suplimentarea locurilor de adăpostire în perioadele vitrege (în timpul zilei în perioadele mai calde de vară pentru amfibieni și reptile și în timpul perioadelor reci și ploioase pentru reptile). Prin reabilitarea și crearea zonelor umede noi, se îmbunătățește posibilitatea susținerii în perioada de reproducere a amfibienilor a unor mai efective mai multe, astfel că este necesar și suplimentar microhabitatelor folosite în perioadele cu condițiile climatice vitrege. De asemenea, protecție în fața comunităților locale care aduc prejudicii specifice de șerpi poate preveni pierderile de biodiversitate. Rezultate așteptate: 200 de adăposturi amplasate pe teritoriul ariei naturale protejate în vederea creșterii efectivelor speciilor de amfibieni și reptile.

 

Activitatea 3 : Cresterea gradului de constentizare a populatiei adulte si scolare din localitatile situate pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinti cu privire la importanta conservarii biodiversitatii din cadrul ariilor naturale protejate.

      3.1 Cresterea gradului de constentizare a populatiei din localitatile situate pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinti si a publicului larg, cu privire la importanta conservarii biodiversitatii din cadrul ariilor naturale protejate.

Detaliere subactivitate
                 Va fi organizată 1 sesiune de conștientizare și educarea publicului și a factorilor interesați la care vor participa reprezentând comunități locale din diverse domenii de activitate pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți, respectiv: regiunea Sud-Vest Oltenia (Cătunele, Glogova, Padeș, Bala) . , Balta, Brezniţa-Ocol, Bâlvăneşti, Cireşu, Floreşti, Godeanu, Iloviţa, Ilovăţ, Isverna, Izvoru Bârzii, Malovăţ, Obârşia-Cloşani, Oraş Baia de Aramă, Podeni, Ponoarele, Şişeşti, Şovarna) şi regiunea Băile Herculane (Oraş) , Topleţ). Locația de desfășurare se va alege de Beneficiar ținând cont de aspecte logistice (distanța, disponibilitatea sală de curs) combinate cu vecinătatea unor arii naturale protejate pentru activitatea din teren. Grupul țintă este reprezentat din personal al administrațiilor locale, instituții de invățământ (profesori, elevi), reprezentanți ai crescătorilor de animale și gestionați al fondurilor cinegetice.

                 La sesiune vor participa 58 de persoane din grupul țintă, 50 de persoane implicate și 8 persoane implicate în susținerea prezentărilor: 4 din UIP-ul beneficiarului și 4 persoane invitate, specialiști în specii și habitat. Locul de desfășurare va fi facilitat de oricare dintre UAT-urile Baia de Aramă și Cireșu, la sediile primăriilor sau al Beneficiarului. Sesiunea este organizată prin prezentări, simulări, activități pe grupuri de lucru și vizita pe teren în arealul rezervarilor naturale unde vor fi exemplificate măsurile de conservare a patrimoniului natural.

3.2 Organizarea conferintelor de lansare si finalizare a proiectului

Detaliere subactivitate
              Conferințele de lansare și finalizarea unui proiect vor fi organizate pentru a informa publicul cu privire la scopul, activitățile derulate și pentru prezentarea obținută. Conferințele de presă vor avea durata aproximativă de 1 oră, cu participarea la minim 25 de persoane și cu invitarea la minim 50 de persoane reprezentând grupurile țintă definite pentru această activitate, respectiv personal al administrațiilor locale, instituții de învățământ (elevi și profesori), reprezentanți. . . ai crescătorilor de animale și gestionați al fondurilor cinegetice.

             Conferințele de presă vor fi susținute de membrii Administrației Geoparcului Platoul Mehedinți, din partea beneficiarului, cu participarea reprezentanților autorităților locale. În cadrul conferințelor vor fi distribuite materiale de informare și promovare, conform Planului de informare și publicitate anexa în cadrul aplicației de finanțare. Conferințele vor fi organizate în primele 2 luni de implementare a proiectului (conferința de lansare), respectiv în ultima lună de implementare a proiectului (conferința de finalizare). Conferințele vor fi anunțate prin publicarea a 2 comunicate de presă în presa locală/regională scrisă sau online, cu respectarea prevederilor cu privire la elaborarea comunicării condițiilor MIV 2014-2020. Comunicatele de presă vor fi promovate și prin cadrul website-lui Beneficiarului/website-ului proiect.

 

3.3 Activități de informare și publicitate ale proiectului (măsuri obligatorii și suplimentare)

Detaliere subactivitate
                 În cadrul conferințelor de presă (2) organizate pentru promovarea proiectului și a sesiunilor de conștientizare (4 evenimente), vor fi distribuite mape, pixuri, note personalizate, brosuri informative și vor fi expuse afișe și roll-up-uri, personalizate și conform din perspectiva Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale în România 2014-2020. Pentru semnalarea proiectului, se va monta o placă permanentă, la sediul beneficiarului, cu respectarea cerințelor MIV 2014-2020. Aceasta se va amplasa la finalizarea proiectului, la sediul beneficiarului, în comuna Cireșu, județul Mehedinți; Acord UAT Cireșu, nr.858/30.03.2023). Pentru mijloace fixe fixate în cadrul proiectului vor fi realizate etichete autocolante/placuțe metalice.

                 În cursul implementării prezentului proiect, beneficiarul va informa publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondului nerambursabil/programului operațional prin expunerea a 2 afișe cu informații despre proiect (dimensiunea minima A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii Europene, într-un loc ușor de vizibilitate publicului, cum ar fi de intrare a sediului DGAPM din Cireșu. Toate materialele tipărite vor fi personalizate cu identitatea vizuală a Programului Operațional Infrastructură Mare și în conformitate cu regulile din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014- 2020. Ca măsuri suplimentare față de cele obligatorii, prin Planul de Informare și Publicitate sunt propuse 2 panouri informative cu reguli de vizitare și acces în zonele de protecție specială precum și alternative la accesul în habitatele prioritare.

 

 

Activitatea 4: Managementul proiect (planificarea, implementarea si monitorizarea / evaluarea activitaților)

4.1. Activitatea membrilor Unități de Implementare a Proiectului

Detaliere subactivitate
                În cadrul activităților generale de management de proiect, au fost stabilitate modalități de organizare și coordonare a resurselor umane implicate în realizarea activităților proiectului. Au fost definite clar, prin decizie de înființare, echipe de UIP și EIP pentru evidența funcțiilor responsabililor de management.

               Planificarea activităților constă în realizarea planurilor proiectului: planul de activitate, ca bază generală de implementare, planul de jaloane (milestones) – ca bază de monitorizare, planul activităților de funcționare, planul de informare și publicitate etc. Organizarea proiectului constă în stabilirea procedurilor de lucru. , stabilirea rolurilor și limitărilor fiecărei părți interesate (beneficiar, furnizor de echipamente hardware și soluții software, etc.) și a modalităților de comunicare, monitorizare și raportare în cadrul proiectului.         

               Coordonarea activităților constă în antrenarea tuturor părților interesate ale proiectului în realizarea acestuia și în dezvoltarea și menținerea unor bune legi în interiorul și în afara proiectului, inclusiv cu alte inițiative înrudite și corelarea cu alte programe și proiecte destinate acelorași scopuri.  

               Monitorizarea, controlul și evaluarea activităților are ca scop identificarea și rezolvarea rapidă a oricărei probleme legate de organizarea și coordonarea proiectului. Asigurarea calității proiectului urmărește realizarea unor sisteme eficiente de verificare și păstrare a documentațiilor tehnice și financiare ale proiectului, care să asigure siguranța și un acces la aceste documentații, în cazul vizitelor de monitorizare sau al auditurilor parțiale și finale. Echipa de management a proiectului va ocupa de coordonarea tuturor activităților și va purta responsabilitatea obținerii rezultatelor preconizate. Principalele responsabilități ale echipei vor fi: – asigurarea îndeplinirii obligațiilor beneficiarului proiectului în toate etapele de desfășurare; – realizarea activităților specifice de management care vor cuprinde: inițierea, promovarea, conducerea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului și asigurarea desfășurării în condiții optime a relațiilor de colaborare între toți partenerii implicați în derularea proiectului și AM/DRI POIM, etc. De asemenea UIP va elabora toate rapoartele și documentațiile necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului.

                Echipa UIP va avea de acoperit întreaga suprafață a zonei vizate de proiect pentru a verifica și sprijini toate demersurile pe care beneficiarul le-a construit în Cererea de Finanțare, cu scopul obținerii rezultatelor preconizate. Suprafața proiectului fiind mare, sunt necesare mai multe persoane în UIP care să acopere aria vizată, pentru supervizarea și controlul contractanților și pentru rezolvarea tuturor problemelor apărute. ități și îndatoririle persoanelor implicate în UIP Responsabil sunt prezentate în fișele de post. Monitorizarea activităților proiectelor se va realiza către UIP.

                Raportarea se va face conform prevederilor legale în vigoare. În vederea întocmirii documentelor pentru Cererile de rambursare, fișelor de monitorizare și rapoartelor de progres, beneficiarul va contracta aceste activități. Lunar se vor realiza ședințe de evaluare a progresului activităților implementate. La ședințe vor participa atât membrii UIP, cât și membrii EIP. Întâlnirile vor avea scopul de elaborare a planurilor detaliate de activitate pentru următoarea perioadă, identificarea și abordarea eventualelor dificultăți și riscuri, etc. ale UIP. Având în că proiectul are o complexitate mare, cu activități derulate în paralel sau derulate prin prezentul contractanților, după care se vor găsi în unele cazuri comune, devine necesară armonizarea activităților desfășurării activităților de echipă, care va fi stabilă la începutul proiectului până la sfârșit. . Echipa de management va fi responsabilă și de găsire a unor măsuri de contracarare a riscurilor interne și externe,apar în cursul proiectului. Amplasamente: UIP va desfășura activitatea la sediul Beneficiarului (Administrației Geoparcului Platoul Mehedinți) din jud. Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr.89 și punctul de lucru al Administrației Geoparcul Platoul Mehedinți din Comuna Cireșu, jud Mehedinți. Buget: Persoanele implicate și remunerate în cadrul UIP au fost prezentate în secțiunea Capacitate administrativă. Salariul membrilor UIP este calculat în funcție de prevederile legale, cheltuielile salariale individuale nu depășesc plafoanele prevăzute la art. 26 HG nr. 583/2015 (modificată prin HG 8 / 2018) pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020. Menționăm că, toate cheltuielile cu managementul proiectului se încadrează în marja de maxim 15% din valoarea totală eligibilă pentru un proiect.

 

4.2. Achiziție bunuri necesare funcționarii UIP

Detaliere subactivitate
             În vederea unei bune desfășurări a activităților membrilor UIP se impune echipamentelor și softurilor necesare pentru managementul proiectului, în procesul de monitorizare/validare a livrabilelor din cadrul activităților, întocmire a cererilor de rambursare, a rapoartelor de progres, verificarea. livrabilelor/documentelor primite de la parteneri.

4.3 Derularea procedurilor de achizitie publica pentru contractul de proiect

Detaliere subactivitate
             În cadrul acestei subactivități se vor elabora documentații necesare precum și lucrărilor de construcție, a serviciilor necesare, și pentru furnizarea echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale.   

             Organizarea și desfășurarea procedurilor de aplicare pentru contractul în cadrul proiectului se va realiza cu încadrarea în bugetul de proiect previzionat și în conformitate cu legislația în vigoare și cu instrucțiunile publicate către Autoritatea de Management. Documentațiile de atribuire se vor realiza astfel potențiale ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și financiară în raport cu nevoile părților contractante.  

             Cerințele impuse prin documentațiile de atribuire vor fi redactate concis și sistematizate, folosesc u-se un limbaj cât mai clar. Societățile câștigătoare vor fi alese după o cercetare în prealabil a pieței, alegându-se acele firme care îndeplinesc cel mai bine raportul cost/eficacitate. Subactivitatea se va încheia prin semnarea contractelor de prestări servicii, furnizare bunuri, și lucrări.

 

Activitatea 5. Auditul financiar al proiectului

5.1. Auditarea financiară a proiectului

Detaliere subactivitate
                Activitatea de auditare financiară a unui proiect se va realiza în concordanță cu termenii de referință pentru verificarea cheltuielilor din contractul de finanțare și a Standardului International pentru Servicii Conexe (ISRS) 4400, angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informația Financiară cum au fost. . . . promulgate de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

                Auditul proiectului va fi realizat de o firmă de specializare ce va certifica dacă toate cheltuielile au fost realizate conform contractului încheiat de către Beneficiar cu Autoritatea de Management și cu respectarea procedurilor legale de asigurare a bunurilor și a serviciilor. Auditul extern răspunderii nevoilor terților, dar și ale entității auditate în ceea ce se identifică gradul de încredere care poate fi acordat tranzacții și situații financiare ale acestuia; respectarea reglementărilor legale, a statutelor și a regulamentelor; precum și respectarea principiilor eficienței și eficacității în activitatea desfășurată. Prin monitorizarea și evaluarea externă a proiectului, se pot identifica și remedia eventualele erori care nu au fost depistate prin intermediul auditului intern. Înainte de plata finală, Beneficiarul trebuie să prezinte un raport de audit întocmit de un evaluator independent autorizat, care va certifica Autoritatea de Management cheltuielile efectuate în cadrul proiectului. Acțiunile necesare pentru realizarea activității sunt: ​​​​​​​​​​​​- Elaborarea Termenilor de Referință de către echipa UIP; – Realizarea îndeplinirii conform prevederilor legale și planului de aplicare. Justificarea activității: Desfășurarea proiectului în acord cu standardele și condițiile presupuse prin contractul de finanțare este certificată prin realizarea, către un auditor extern, a auditului financiar privind buna implementare a activităților proiectului. Rezultate așteptate: 1 Raport final de audit financiar realizat. Implementare: activitatea va fi realizată prin externalizare către un contractant.

 

Activitatea 6. Intarirea capacitatii administrative a DAGPM

6.1 Intarirea capacitatii administrative a DAGPM

Detaliere subactivitate
               In cadrul activitatii se vor achizitiona bunurile si echipamentele cu ajutorul carora se vor pune in practica catre membrii UIP si EIP activitatile de monitorizare si evaluarea efectelor masurilor active si de crestere a capacitatii de administrare a ariei naturale protejate.

 

NOUTĂȚI

Activitati de informare si constentizare

Organizare conferinta lansare proiect

 

              Conferința de lansare a proiectului ”Implementarea măsurilor active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune ” cod SMIS 2014+155214, a avut loc in data de 21.12.2023 la Centrul de monitorizare al Geoparcului Platoul Mehedinți din Com Cireșu, jud.Mehedinți.

              La conferinta au participat membrii echipei de implementare , reprezentatii din conducerea Consiliului Judetean Mehedinti si reprezentanti ai primariilor si scolilor de pe raza Geoparcului Platoul Mehedinti.